Teeltplan en weekplan

on maandag 10 februari 2014

Op maandag maak ik vaak een weeklijstje met klussen.

Dat waren tot nu toe vooral dingen die te maken hadden met het opstarten van de tuin. Paden aanleggen, bedden maken en bemesten, hekjes timmeren, een kas aanschaffen, een paar koude bakken maken. Dat soort dingen.

Nu het zaai-seizoen is begonnen, kan ik de akties voor de komende week gewoon uit het teeltplan halen. Kijk maar even mee....


teeltplan 2014 Moeskers Moestuin

Neem je nou de eerste week van maart, dan kijk je in het eerste kolommetje onder maart. Daar zie je dus als acties, van boven naar beneden, op bed 6 één rijtje raapstelen zaaien, op bedden 7 en 8 de eerste lading sla plantjes uitplanten, op bed 9 twee rijen tuinbonen poten, en op bed 10 spinazie zaaien.

Dat komt dus in de weekplanning van die eerste week in maart!

Voor de komende week ziet de lijst er zo uit...De twee laatste zijn blijven staan van vorige week. Door de opnames met Kassa Groen ben ik toen maar weinig op de tuin geweest.

Verder moeten deze week de bedden gespit.


Dat kun je ook uit het teeltplan halen. Want eind februari en begin maart wordt er al heel wat gezaaid, geplant en gepoot. En dan moeten de bedden wel klaar zijn. Spitten doe je het liefst een paar weken daarvoor. Zodat de bodem weer een beetje 'in rust' kan komen vóór het planten. En de mest wat meer is gecomposteerd.

Dus je moet.... wel een beetje vooruit denken. Wat staat er in het teeltplan, en hoe en wanneer moet ik dat voorbereiden.

De ervaren tuinder hoeft dat allemaal niet zo te plannen....


.... die spuugt op de grond..... kijkt naar de lucht... proeft de aarde.... en Weet Gewoon Precies Wat Wanneer Moet. Niks geen lijstjes. Maar ja zover ben ik nog niet.

Het leuke van het plan....  het IS maar een plan. Je kunt het ter plekke weer veranderen! Als je nou een heel koud voorjaar krijgt, zoals vorig jaar, dan schuift alles op. Of je laat bepaalde dingen achterwege. Hou je vooral niet te star aan je plan vast!! geldt vooral voor mijzelf
Deze zaailingen hierboven zijn ook onderdeel van het teeltplan. Ik wil graag vanaf begin maart sla uitplanten. Dus zijn deze in januari voorgezaaid.

Iets anders ben ik vergeten! De savooiekool en de koolrabi (bed 8) had ik ook al moeten voorzaaien. Stom. Nou ja, geeft niks. Dat doe ik van de week nog wel even!

En we gaan dus spinazie, raapstelen en ook wortel in de volle grond zaaien. Mits het droog genoeg is!

*******

Iets anders.......... MORGEN gaan de pakketjes groentezaad op de post. Van degenen die hebben gereageerd, heb ik nog niet alle adressen. Namelijk nog niet van Marco en van Anneke vB. Stuur dat nog even naar mijn mail!

0 reacties:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...