In den beginne (2)

on woensdag 6 november 2013
September 2013. Het eerste deel is achter de rug. In plaats van een verwilderde onkruidhoek is het een nogal levenloze zandbak geworden.... Nou niet echt vooruitgang zou je zeggen....En hoe ga je dan verder?
hulptroepen inschakelen!

Paadjes maken, zodat de gespitte grond verder niet meer belopen wordt

een werkpad maken langs de voorkant

zandbak met paadjes...

idem, andere kant
We besloten om op deze bodem eerst een laag mest aan te brengen. Dit komt dan dus onder de teeltlaag. De gedacht is dat dit laagje mest dan zorgt voor alvast wat bodemleven op deze nogal dorre onderlaag. En de structuur verbetert. Twee kruiwagens schapenmest per bed van anderhalf bij 8 meter.
Na dit te hebben doorgeharkt, hebben we het zo een week of 2 laten liggen. Beetje regen en zon erop. In de hoop dat de mest wat wormen aantrekt ....

Ondertussen had ik via Cees Bosson 30 kuub tuinaarde besteld. Dit was aarde, met wat organische stof en wat klei. De aarde was op mijn nadrukkelijk verzoek NIET bemest, omdat ik dat zelf wilde toevoegen met natuurlijke mest en compost. Ook kozen we voor aarde met een schone-grond verklaring. Certificaat en al!

Voor de geïnteresseerde: de aarde kwam van Odijk te Amersfoort. Kosten: 35 euro per kuub inclusief brengen. Met deze hoeveelheid konden we de bedden zo'n 20 cm verhogen.

Dat was wel wat, toen die aarde kwam.... sjonge jonge we zijn wel wat begonnen!!

sssspannend!!

dat is 10 kuub

20......

en dat is 30!!

netjes inpakken
Tja...... en nog steeds is er geen tuin. Dit bergje moet nog van A naar B gebracht worden!!

(wordt vervolgd)


0 reacties:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...